• En bolig kan reserveres i op til 5 hverdage ved, at du udfylder og underskriver en reservationsblanket på den valgte, ledige bolig.
  • Reservation er gældende, når sælger har bekræftet reservationen.
  • Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter sælger har underskrevet den betingede købsaftale.
  • Udbetalingen på kr. 25.000 skal indbetales til LokalBolig senest 6 hverdage efter den betingede købsaftale er underskrevet af sælger.
  • Senest 14 kalenderdage efter sælgers underskrift af den betingede købsaftale skal der stilles bankgaranti for restkøbesummen, alternativt kan beløbet deponeres.
  • Din bank skal straks sende en kopi af garantien til kastanjeraekkerne@fbgruppen.dk og sende originalgarantien til sælger.
  • I forbindelse med du overtager din bolig og får nøglen – erstattes bankgarantien af kontant konvertering af restkøbesummen.